Długa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Długa
  • ulica
  • przed gettem
  • administracyjne
  • w wyjaśnieniach do zarządzenia z 7.08.40 jako granica obszaru zamkniętego

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [143]