Tłomackie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Tłomackie
  • 5
  • w getcie
  • społeczne
  • nauka
  • gmach Głównej Biblioteki Judaistycznej

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • [121;, 253;, 261]