Śliska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śliska
  • naprzeciwko domu Szpilmanów
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • terror
  • 84,85