Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • szpital "Czyste"
  • wysiedlenie
  • społeczne
  • medycyna, medyczne
  • zarządzenie o przeniesieniu w ciągu 24 g.(lipiec 42): część na Leszno 1, część do nas*

  • 64