Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • wysiedlenie
  • społeczne
  • opór zbrojny, szopy
  • Tu mieści się szop trykotarski Karl Georg Schultz (dawny Braun i Rowiński); wkraczający do szopu 20.01.1943 Niemcy zostali powitani jednym czy dwoma pociskami- gazowymi, lub dymnymi.

  • str.98