Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 54
  • mieszkanie Luni Rozental
  • w getcie
  • społeczne
  • konspiracja
  • W mieszkaniu Luni odbywa się zebranie PPR na temat podkładania min. - wiosna 42r.

  • Kagan, Kazimiera, relacja 301-2295