Pawia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Pawia
  • 7
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • adres, mieszkaniowe, życie prywatne
  • mieszka przyjaciółka matki Sarah Samorok

  • str. 24