Gęsia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Gęsia
  • 43
  • w getcie
  • społeczne
  • konspiracja, TOZ
  • Mieściło się tu biuro TOZ w getcie w-skim. Tu też koncentrowało się tajne działanie grupy komunistycznej w getcie.

  • s. 239