Gęsia Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Gęsia
  • róg Okopowej
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • Polacy, pomoc, strona aryjska, wyjście z getta
  • Na rogu Gęsiej i Okopowej w okresie po powstaniu w getcie znajdowała się brama getta, przez którą wjeżdżali Polacy zatrudnieni przy wywozie szmelcu żelaznego. Dzięki pomocy jednego z nich Łazarz Menes i Nachmuś Zajtman uciekli na aryjską stronę na wozie ze szmelcem.

  • s.117