Spokojna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powązki
  • Spokojna
  • przed gettem
  • administracyjne
  • choroby, medyczne
  • Na tej ulicy znajdowało się miejsce, do którego spędzano Żydów do kąpieli i "parówki"; w ramach walki z epidemią tyfusu

  • str. 33