Bielańska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Bielańska
  • Przed sklepem Wedla
  • życie prywatne/życie codzienne
  • handel
  • Kolejki przed sklepem po czekoladę i cukierki przeznaczone do dalszej sprzedaży. Podobne kolejki ustawiały się przed sklepem Wedla na Marszałkowskiej

  • str.11