Imię: Nieznane Nazwisko: Witossek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Witossek
  • obersturmfuhrer Befehlstelle na Żelaznej 103, przywoził polecenia, decydował w sprawach większej wagi, obliczał raporty

  • Niemcy
  • fragmenty drukowane w "pamiętniki z getta warzawskiego" str 72,73

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,6,7,8