Imię: Władysław Nazwisko: Smólski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Władysław
 • Smólski
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nich mieszkania, kontaktował się z ludźmi wyrabiającymi nielegalnie papiery, ułatwiał wyjazdy na roboty do Niemiec, lokował w Zakładach dzieci żydowskie; po półrocznej działalności terenowej w Warszawie, rozpoczął pracę na szerszą skalę – rozdając z ramienia Żydowskiego Komitetu Narodowego – pieniężne zapomogi; należał do Sektoru ob. Daniela Guzika, później współpracował z porucznikiem AL. „Nastkiem” – Matywieckim; po powstaniu warszawskim Władysław Smólski wznowił swoją działalność na linii Milanówek – Leśna Podkowa, udzielając pomocy wielkiej liczbie osób, w tym m.in. Żydom; w 1946 roku redagował książkę zbiorową p.t. „Walka o człowieka – czyli Polacy z pomocą Żydom” oraz pisał sztukę teatralną p.t. „Strach” o dziejach żydowskiego dziecka, przechowywanego przez polskiego poetę.

 • działacze, wokół autora
 • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

 • s. 65