Imię: Stefan Nazwisko: Mikołajewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Mikołajewski
  • pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warszawie; brat Ludwik, syn Wiesław (zginął w 1943); we wrześniu 1939 roku został powołany do wojska z oddelegowaniem do Sztabu Obrony Warszawy w charakterze oficera do spraw transportu i łączności, służbę pełnił w Sztabie majora Stefana Starzyńskiego; po upadku Warszawy rozpoczął pracę w autobusach w charakterze kierownika stacji samochodowej, gdzie przejął opiekę nad taborem komunikacyjnym oraz nad rodzinami rezerwistów pracowników autobusów; organizował na Pradze Obwód Związku Walki Zbrojnej - na rozkaz Komendy Obwodu ZWZ Stefan Mikołajewski objął komendę rejonu Grochów oraz zorganizował oddział ZWZ na terenie pracy zawodowej (autobusy miejskie), na Woli przy ul. Młynarskiej 2; z grupą pracowników autobusowych prowadził akcję małego sabotaż; związany był z działającą na jego terenie (Grochów) grupą dywersyjno – bojową „Deska” (Brygada „Broda”) prowadzoną przez porucznika Witolda Matuszewskiego (pseudonim „Witold” – „Słoń”); posiadając na terenie Grochowa radiową stację nasłuchową, redagował i rozpowszechniał własną gazetkę; posiadając legitymację pracownika tramwajów miejskich i uprawnienia do noszenia czapki kontrolerskiej pod pozorem kontroli kursujących w getcie tramwajów bywał tam często - spotykał się z poleconymi osobami, dostarczał środki lecznicze i żywność. Pisał w swojej relacji z czasów wojny, iż: „Ludziom, którzy przeżyli piekło okupacji hitlerowskiej minione lata zdają się niedawne. Ludziom zaś, którzy okres tej okupacji spędzili poza krajem wydawało się niezwykłym fakt, że w „Generalnej Guberni” pod najstraszliwszym terrorem, jaki zna historia Polski znaleźli się śmiałkowie, którzy z narażeniem życia, pracując w organizacjach podziemnych brali udział w akcjach w których dominowała zasada, że nie ma akcji ‘ważnych’ i ‘nieważnych’, a ważne było wszystko co chociażby o najkrótszy czas przybliżyło koniec wojny i choć troszkę utrudniało działalność okupantowi”.

  • działacze, Polacy
  • 1