Imię: Izrael Nazwisko: Płatek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izrael
  • Płatek
  • dawniej zamieszkały w Niemczech; w getcie dozorca domu przy Leszno 29, wyrzucony na kradzież i antysanitarne warunki, zwraca się do Auerswalda z kolaboracjonistycznym memoriałem (28.05.42)

  • kolaboracja
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 283