Imię: Nieznane Nazwisko: Klienzigow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Klienzigow
  • znany warszawski antykwariusz - w kryjówce

  • handel
  • Najprawdopodobniej Autor przekręcił nazwisko -- znany warszawski antykwariusz nazywał się Kleinsinger

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 119