Imię: Leo Nazwisko: Rozen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leo
  • Rozen
  • Zam. Mylna 5, szofer, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 571]