Imię: Dawid Nazwisko: Lewkowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Lewkowicz
  • Zam. Miła 41, krawiec. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 431]