Imię: Abram Nazwisko: Fuks

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Fuks
  • Zam. Gęsia 101. farbiarz, kontroler 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 176]