Kobyłka [dom Żmigrodzkich] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Kobyłka [dom Żmigrodzkich]
  • powstanie w getcie, przed gettem, wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Dom Aleksandry i Jerzego Żmigrodzkich, którzy ukrywali Żydów.