Imię: Aron Ber Nazwisko: Parzęczewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Aron Ber
 • Parzęczewski
 • Warszawa
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Kalisz
 • Warszawa
 • Żyd
 • kosztowności, pieniądze
 • donos/denuncjacja, rozpoznanie
 • Jubiler z Kalisza. W czasie wojny by w getcie warszawskim, potem ukrywał się po stronie aryjskiej. Gdy zachorował, został zabrany do szpitala. Tam stwierdzono, że jest Żydem, ale na szczęście nie miało to dalszych konsekwencji. Zmarł i pochowano go na katolickim cmentarzu. Po wojnie zrobili ekshumacje na cmentarz żydowski.

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, śmierć
 • choroby, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa