Nieznana [niedaleko getta] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [niedaleko getta]
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna
  • Mieszkanie niedaleko getta, w którym ukrywało się 19 Żydów.