Hoża róg Skorupki Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Hoża róg Skorupki
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • atmosfera, gospodarze, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Mieszkanie państwa Kostro, u których ukrywały się Pola Kaminer i Rena Gliksman przez ponad dwa lata.

  • Adres podaje Pola Mendelsohn w wywiadzie dla USC Shoa Foundation (5331).