Imię: Maksymilian Nazwisko: Zirler (3)

 • (1, 3) TAK ,(2) NIE
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Maksymilian , (2) Maksymilian , (3) Maksymilian
 • (1) Zirler , (2) Zirler , (3) Zirler
 • (1) 1895-01-15, (2) 1895-01-15
 • (1) 1944, (2) 1944-09-17
  • (1, 2) Nie
 • (1, 2) Z Warszawy, (3) Brak informacji
  • (2) Marymont
 • (2) Marymont
  • (1) Żyd
  • (1) wyższe
  • (1) w mieszkaniu
  • (1) pieniądze
  • (1) donos/denuncjacja, rozpoznanie
 • (1)

  Lekarz okulista. W 1939 r. ożenił się z rozwódką Marią Goldwasser, która miała 7-letniego syna Aleksandra. Mieszkali razem w getcie. Maksymilian pracował jako lekarz. Po wielkiej akcji zdecydowali się wyjść na stronę aryjską. Maksymilian ukrywał się osobno, u swojego pacjenta Niemca. Obydwaj zginęli w czasie powstania warszawskiego.

  (2)

  Maksymilian Zirler został zamordowany przez Niemców podczas powstania warszawskiego, 17 września 1944 na Marymoncie.

  (3)

  okulista
  Chłodna 18 m. 61

  • (1) w getcie, wysiedlenie
  • (1) powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • (2) powstanie warszawskie
  • (2) działania Niemców, śmierć
  • (1) lekarze, wyjście z getta, wysiedlenie
  • (1) pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
  • (3) lekarze
 • (1)

  Zob. https://collections.yadvashem.org/en/names/1191533

 • (3) 21og