Imię: Józef Nazwisko: Piłsudski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Józef
  • Piłsudski
  • Marszałek. Polityk. Przywódca państwa polskiego w okresie międzywojennym.

  • działacze
  • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  • 173