Wawrzyszew [dom Kublickich] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Wawrzyszew [dom Kublickich]
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , poza Warszawą, z papierami aryjskimi
  • Tadeusz Kublicki decyduje o przeprowadzce Marii Shafer i jego matki i jego samego z Błoni do Wawrzyszewa. Zamieszkują we troje w mieszkaniu. ojciec Tadeusza zostaje w Błoniach.