Imię: Nieznane Nazwisko: Hertz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hertz
  • Kapitan policji. Mieszkał przy Chłodnej 10. 17-04-42 ostrzegł Wattenbergów przed mającm nastąpić pogromem.

  • policja żydowska
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s., 151,, 152,, 161]