Gestapo było w posiadaniu listy Żydów, którzy...

  • NIE
  • Gestapo było w posiadaniu listy Żydów, którzy mieli pozwolenie na emigracje do Ameryki i tych, dla których o takie pozwolenie wystąpili krewni z Ameryki Południowej. Niemcy otworzyli biuro rejestracji dla tych osób w Hotelu Polskim na ul. Długiej 29. Początkowo sceptyczni ludzie, później zaczęli zgłaszać się masowo. Wkrótce pierwszy transport szczęśliwców został wysłany na Zachód. Przesyłali wiadomości o pobycie w francuskim uzdrowisku Vittel. W Hotelu zawiązał się "komitet rejestracyjny", którego założycielami byli Żurawin, Lolek Skosowski i Kenigl. Pomagali im Żydzi, których rolą było werbowanie kandydatów do emigracji. Żydzi płacili bardzo duże pieniądze za umieszczenie ich na liście do emigracji. Przynosili go Hotelu mnóstwo wartościowych rzeczy. Prowadzili tam lepsze życie. Idylla trwała do połowy lipca 1943 r. Wtedy Niemcy otoczyli Hotel i wywieźli wszystkich na Pawiak.

  • 1943-00-00
  • 1943-07-00
  • wiosna
  • Hotel Polski
  • administracyjne, działania Niemców
  • antysemityzm, atmosfera, kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi