droga z Gęsiej, przez Bielańską, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście na Dynasy. Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle, Śródmieście
  • droga z Gęsiej, przez Bielańską, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście na Dynasy.
  • na powierzchni
  • działania Niemców
  • Więźniowie z Pawiaka szli do pracy przez ok. 4-ry kilometry: z Gęsiej, przez Bielańską, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście na Dynasy.