Imię: Nieznane Nazwisko: Rumszewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rumszewski
  • Polski policjant. Pomógł przygotować kryjówkę dla Żydów ( chowało się tam 11 osób) w mieszkaniu Julii Larisz , na Pradze , przy ulicy Brzeskiej 7 a następnie pomógł w wyprowydzeniu ich z getta.

  • policja polska
  • str. 247