Imię: Nieznane Nazwisko: Passensztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Passensztejn
  • Członek Komisji Kontroli Kuchen przy Wydz. Zaopatrywania -grudzień 41r.

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 91, s. 4