Imię: Nieznane Nazwisko: Lebenfisz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lebenfisz
  • Pojawia się raz w zapisie Czerniakowa z 21.12.39: "Kanalia Lebenfisz!"

  • wokół autora
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 72