Imię: Lejzor Izrael Nazwisko: Aron

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejzor Izrael
  • Aron
  • Dozorca domu Dzielna 30. Denuncjuje, pracuje w niemieckiej policji, spowodował aresztowania. maj 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 20]