Dzieci Holocaustu Mówią... t. IV

  • Katarzyna Meloch
  • Halina Szostkiewicz
  • Warszawa
  • 2012
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • po wojnie
  • polski
  • Zbiór wojennych wspomnień dzieci żydowskich, które przetrwały okupację w Polsce. Kolejny, trzeci tom składa się z 24 tekstów, przygotowanych do druku przez Katarzynę Meloch i Halinę Szostkiewicz.