Imię: Nieznane Nazwisko: Hundt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hundt
  • Oficer SS, w czasie I akcji w biurze na Ogrodowej.

  • Niemcy
  • N, N

  • [s., 123]