Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • nr nieznany
  • sodownia starego Abrama
  • przed gettem, przed wojną
  • handel
  • Na Wolskiej mieściła się przed wojną wytwórnia wody sodowej Starego Abrama. Chętnie korzystali z niej uczniowie pobliskiej szkoły powszechnej im. Konarskiego.