Imię: Anna Nazwisko: Braude-Heller (14)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Kobieta
 • (1) Anna , (2) Anna , (4) Anna , (5) Anna , (6) Anna , (7) Anna , (8) Anna , (9) Anna , (10) Anna , (12) Anna , (13) Anna , (14) Anna
 • (1) Braude-Heller , (2) Braude-Hellerowa , (3) Braude- Heller , (4) Braude - Hellerowa , (5) Braude-Hellerowa , (6) Braude -- Hellerowa , (7) Braude-Hellerowa , (8) Braude-Hellerowa , (9) Braude-Hellerowa , (10) Braude-Hellerowa , (11) Braude-Heller , (12) Braude-Hellerowa , (13) Braude -Hellerowa , (14) Braude-Hellerowa
 • (7) 1888-06-01
 • (9) 1943-06-04
 • (9) 1880, (10) 1888
 • (10) IV-V 943
 • (7) Warszawa
 • (10) Warszawa
  • (1) Nie
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Brak informacji
  • (1) Żyd
  • (1) wyższe
 • (1)

  Kierowniczka szpitala dziecięcego. Pediatra.Współpracowała w getcie w-skim z Centosem. Była członkiem Organizacyjnego Komitetu Badawczego w getcie. W książce powstałej w getcie, będącej wynikiem badań medycznych na temat wpływu głodu na człowieka, była autorką rozdziału dotyczącego wpływu głodu na dzieci.Zginęła

  (2)

  naczelna szpitala dziecięcego Bersonów i Baumanów, w czasie kotła musiała rodzielić numerki życia, w ostatnim liście jaki otrzymaliśmy od niej w marcu 43 pisała "nie martwcie się o mnie mam inne plany" i została na gruzach szpitala na Gęsiej, ostaniego schronienia chorych dzieci

  (3)

  Dyrektorka szpitala dziecięcego im. Bersonów i Baumanów.

  (4)

  w czasie powstania ukrywała się w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej

  (5)

  przewodnicząca komisji zdrowia, naczelna szpitala im.Bersonów i Baumanów,

  (6)

  Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.)

  (7)

  dyrektor szpitala; zginęła wraz z chorymi; b. członkini Rady Miejsckiej; Iop2YV03/2360 - relacja jej siostry, b. szczegółowa - mieszka na terenie szpitala Leszno/Żelazna; mąż zmarł w wieku 49 lat - 1934. starszy syn - dr Arie Leo Heller - po wojnie w Szwecji

  (8)

  dr medycyny, dyrektor szpitala dziecięcego im. Bersonów i Baumanów przy ul Śliskiej

  (9)

  Lekarka, przewodnicząca Komisji Zdrowia przy Izbie Lekarskiej, ul. Leszno 3. Pediatra, działacz społeczno-polityczny. W szpitalu im. Bersonów i Baumanów lekarz naczelny i ordynator oddziału niemowląt. Organizatorka i kierownik pierwszej szkoły pielęgniarek dziecięcych. latach okupacji naczelny lekarz w.w. szpitala oraz jego filii na Lesznie 81, współautorka badań nad chorobą głodową w getcie. Zginęła razem z chorymi dziećmi w szpitalu na Gęsiej 6, nie skorzystała z należnego jej "numerka życia".

  (10)

  pediatra, organizator przebudowy szpitala dla dzieci im. Bersonów i Baumanów. W latach 1930-42 był naczelnym tego szpitala. Zginęła wraz z personelem i dziećmi w czasie powstania w getcie

  (11)

  pediatra, szefowa szpitala Bersonów i Baumanów

  (12)

  dyrektor Szpitala dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów na Śliskiej 60; zwolniona podczas likwidacji szpitala na Gęsiej 4/6 18.01.43 (później w czasie powstania spalona tam żywcem wraz z chorymi)

  (13)

  Znała się dość dobrze z Leokadią Schmidt. Jako lekarz bywała u Schmidtów (chyba przed wojną??). Spotkała się z Leokadią przed szpitalem na Umschlagplatzu. Ostrzegła ją przed umieszczaniem dziecka w szpitalu przy Umschlagu. -- pocz. września 42r.

  (14)

  głos na zebraniu

  • (1) działacze, lekarze
  • (2) bogaci
  • (3) Judenrat
  • (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) lekarze
  • (6) lekarze, opieka
 • (5)

  osoba energiczna, prawa, doskonały lekarz i organiztor

  (7)

  szanowana przez wszystkich, surowa twarz. Jest o niej mowa w innych relacjach, m.in. Iop2YV03/2360, IIop2YV03/396, Iop2YV033/2010, 163,

  (9)

  J.Korczak nazywał ją obraźliwie Brojges-Cholerową /z żyd. brojges- pogniewana/. W "Pamiętniku" napisał o niej: "histeryczna flądra, leń o mentalności pomywaczki szpitalnej" - opinia zapewne krzywdząca wobec bardzo dobrej opinii o lekarce w jej środowisku zawodowym.

  (14)

  SAWST: Braude-Hellerowa Anna, dr med. Szpitalna 5,6-11-90

 • (1)

  Książka pisana między 1952 a 1954 rokiem. Dokumentuje życie w warszawskim getcie od momentu jego powstania aż po ostatnie dni.
  Jak wyglądało życie w getcie? Jakie organizacje działały, jak pomagały lub powinny były pomóc mieszkańcom getta? Jak to się stało, że tak wielu przetrwało żyjąc w tak strasznej izolacji? Michel Mazor szczegółowo opisuje zniknięcia getta z powierzchni ziemi.
  Książka jest studium życia politycznego i socjalnego w warszawskim getcie.

  (4)

  Polisiukrelacja 301-5061

  (6)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  (7)

  Tursz, M

  (8)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (12)

  Blum-Bielicka, Luba, Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie (1923-1943). Wspomnienia

  (13)

  Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

 • (1) 171, (2) 16,31,45,52, (3) , cz.2 str.84, 86, (5) 23,105,177, (6) 92, s. 3, (8) 200, (9) 59, 108, 109 p, (10) 373,437, (11) 44, (13) s. 73, (14) 25/2