Imię: Nieznane Nazwisko: Brandt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Brandt
  • Untersturmfuhrer kierownik Befehlstelle, referent do spraw żydowskich z Alei Szucha jeszcze przed akcją wysiedleńczą, faktycznie kierował akcją w terenie a po jej zakończeniu pozostał nadal rzeczikiem spraw żydowskich, przyjeżdżał codziennie do getta na kilka godzin. Sredniego wzrostu, otyły, ok 45 lat, twarz mocno niesympatyczna, zawsze nachmurzona, fałdy pod oczyma

  • Niemcy
  • fragmenty drukowane w

  • Warm, Ber; fragmenty relacji drukowane w

  • [8,10,11]