Po ucieczce z getta Irena i Stanisław Przedbor...

  • NIE
  • Po ucieczce z getta Irena i Stanisław Przedborscy zamieszkali u znajomej, Marii Czerwińskiej. Jej mieszkanie było blisko murów getta. W krótkim czasie stało się tam niebezpiecznie, bo często przychodziły niemieckie patrole w poszukiwaniu Żydów.

  • 1943-00-00
  • 1943-00-00
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi