Imię: Nieznane Nazwisko: Pohl

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Pohl
  • dr, prowadzi dochodzenie w sprawie nadużyć w Transferstelle (24.10.41)

  • Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 223