Grójecka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Ochota
 • Grójecka
 • 40
 • Mieszkanie Zofii Żajkowskiej
 • na powierzchni, w mieszkaniu
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Tadeusz Neuman dzwoni do Jana Czochralskiego, próbuje przez niego wyciągnąć swoją żonę z aresztu.

 • Str. 155 – 156