"Oficjalnie nie figuruję. Pamiętnik 1939 – 1945"

  • Tadeusz
  • Neuman
  • Warszawa
  • 2021
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • po wojnie
  • polski
  • Do wybuchu wojny Autor jest członkiem polskiej elity finansowo-towarzyskiej. Spisuje wspomnienia w 1947 roku. Neuman należy do zamożnej, zasymilowanej rodziny; czuje przynależność do polskiej inteligencji. Podczas okupacji żyje po aryjskiej stronie; zachowuje ostrożność, do 1943 nie ukrywa się jednak całkowicie. Przez pewien czas mieszka z rodziną w Podkowie Leśnej. W 1943 roku Niemcy mordują jego żonę, Zuzannę z domu Goldfeder.