Maria Iwańska w czasie okupacji, w mieszkaniu...

  • NIE
  • Maria Iwańska w czasie okupacji, w mieszkaniu na Żelaznej 85, pomagała mężowi w opiece nad osobami, które wydostały się z getta. Odbierała dzieci żydowskie z getta i doprowadzała je do księży: Marcelego Godlewskiego, Antoniego Czarneckiego i Tadeusza Nowotki. Po śmierci męża w kwietniu 1943 r., nadal pomagała Żydom po stronie aryjskiej.

  • 1941-00-00
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, inna pomoc, obcy człowiek, pomoc lokalowa