Imię: Berek Nazwisko: Shneidmill (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Berek , (2) Abraham , (3) Berek,Abraham, Szmuel
 • (1) Shneidmill , (2) Sznajdmil , (3) Sznajdmil
 • (2) Berek
 • (2) maj,1943, (3) pocz.05-43
 • (3) Łódź
 • (2, 3) Warszawa
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Innym miejscem spotkań była Senatorska 9. Henryk Fishgrund mieszkał tu na trzecim piętrze w małym pokoju. Przedstawiciele Bundu odbywali tam swoje narady jeszcze przed powstaniem w gettcie. To tutaj autorka spotykała Abrashę Bluma, Berek-a Shneidmill-a (przedstawiciela Centralnego Komitetu w gettcie przywódcę grupy walczącej w powstaniu w gettcie), Samsonowicza, Muszkata i Leona Feiner-a. Przychodzili tu również kurierzy Bundu po pieniądze, sfałszowane dokumenty i nielegalną literaturę otrzymywaną od polskiego podziemia do rozpowszechniania wśród żydów.

  (2)

  Działacz, należał do kierownictwa w getcie w-skim, bojownik iBUNDu. Zginął w walce podczas powstania w getcie na początku maja 1943r

  (3)

  uczeń Talmud Tora., następnie gimnazjum realnego, które ukończył w 1922. Pracował w warszawie jako księgowy. Na początku wojny przebywał na Litwie. Kiedy wrócił do Warszawy, pracował dla Bundu, z którym był związany od lat przedwojennych. Reprezentował tę partię w Komisji Koordynacyjnej ŻKN i Bund powstałej w końcu listopada 42. W powstaniu walczył na terenie szczotkarzy. Zginął w pierwszych dniach maja 43 na Franciszkańskiej 30

  • (1, 2, 3) działacze
 • (1) str. 234, (2) str.231, (3) 68, 94,242