Imię: Szlama Nazwisko: Szmulewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Szmulewicz
  • 1910
  • 09-40
  • Warszawa
  • lat 30, urządzony pogrzeb przez biuro Pogrzebowe "Wieczność"

  • śmierć
  • 18, ogł