W czasie okupacji archiwum ksiąg meldunkowych...

  • NIE
  • W czasie okupacji archiwum ksiąg meldunkowych mieściło się na ul. Tamka. Dostęp do ksiąg meldunkowych miał: Bronisław Majewski i Edward Jaskóła, współpracujący z komórką "paszportową", wyrabiającą fałszywe dokument dla osób ukrywających się. Prowadzący meldunki musiał poświadczyć fotografie osób dostających dokument, potrzebne były odciski palców. To komplikowało sprawę tworzenia fałszywych dokumentów, ponieważ często osoby zainteresowane nie mogły same udać się do Biura.

  • 1940-00-00
  • 1944-00-00
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc, praca
  • inna pomoc, konspiracja polska