Tamka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Tamka
  • przed wojną, w getcie, wysiedlenie
  • Archiwum ksiąg meldunkowych Warszawy.