Imię: Nieznane Nazwisko: Szpitzbaum

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szpitzbaum
 • po sierpniu 1944
 • Schlippen [Niemcy]
 • Brat dr Szpitzbauma - antropologa
  wywieziony z getta warszawskiego
  pracował w obozie pracy w fabryce Schlippen, rozstrzelany tam w 1944 roku

 • inteligencja
 • Mirel, Jehuda; relacja 301-1242