APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2239 akta sprawy R. Hofman

  • dokumenty sądowe
  • nie
  • tam i wtedy
  • niemiecki
  • Akta w sprawie karnej p - ko: Ruchli Hofman (l. 66, Otwock) za przebywanie w dzielnicy aryjskiej bez opaski i przepustki skazana na 150 zł. grzywny.