Imię: Nieznane Nazwisko: Rychter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rychter
  • Stary, Janiszewski
  • Inżynier. Miał objąć dowództwo żydowskiego oddziału powstańczego w Warszawie (w końcu nie objął). Usiłował się skontaktować z Bermanem poprzez ogłoszenie. Podczas wojny pracował jako agronom.

  • inteligencja
  • 190, 191